SENTRALT GODKJENT

Sentralt godkjent er en kvalitetsordning for foretak i byggenæringen. Registeret har opplysninger om alle foretak som har fått rett til å bruke kvalitetsmerket sentralt godkjent.

sgregister.dibk.no

SELLIHCA - ACHILLES

Vi har implementert og dokumentert et kvalitetssystem i henhold til internasjonal standard EN ISO 9001 serien eller tilsvarende standard.

www.achilles.com

RIF

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er en frittstående bransjeforening for kunnskapsbedrifter med virksomhet innenfor rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen. Medlemsbedriftene har sin kjernekompetanse innen ingeniørteknologi, arkitektur, prosjekt- og bedriftsledelse og IKT.

 

www.rif.no