SKIPAVIKA NÆRINGSPARK

Skipavika Næringsområde inngår i kommunedelplan for Steine, Sløvåg og Skipavik og er satt av til næring og industri med krav om regulering.

Området ligger rett nord for Skipavika på østsiden av Sandøy i Gulen kommune.

 

Arealet er omentrent 90 daa, inkludert 1,3 kilometer strandlinje, og ikke tidligere utbygd.

Arbeidet omfatter

 

Arealet er omentrent 90 daa, inkludert 1,3 kilometer strandlinje, og ikke tidligere utbygd.

Nedlagt fergekai ønskes videreutviklet som offentlig kai.

Prosjektet omfatter større kaianlegg, nærings- og industribygg med tilhørende veiframføring og infrastruktur.

I 2012-2013 hadde vi oppdrag med å koordinere og gjennomføre regulering av Skipavika næringspark. Området er avklart i overordnet plan og vi hadde ansvar for prosjektering og oppfølging av nødvendig infrastruktur, som vei og VA tekniske anlegg.

A/STAB var også ansvarlig for å følge opp og kvalitetssikre samarbeidspartnere som leverer delrapporter på tema som landskap og biologisk mangfold.

Prosjekt 2017 – p.t Omfatter utvidlese av arealplanleggingen med 350 daa. Oppdraget omfatter også prosjektering av vei.

Ta kontakt!

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål
Gaute Baarøy

Gaute Baarøy er sivilingeniør i samfunnssikkerhet og ingeniør i teknisk planlegging fra UIS, og har bred arbeidserfaring fra konsulentbransjen, Statens vegvesen og entreprenørbransjen. Gaute kom til A/STAB i 2012 og jobbet før det som prosjektleder i planfirmaet Opus Bergen AS, hvor han også var partner.
Gaute har jobbet med alt fra praktisk entreprenørarbeid til arealplanlegging, utredninger/analyser, veg/ VA-planlegging og landmåling. Gautes spesialkompetanse er utarbeidelse av reguleringsplaner med tilhørende utredninger samt veiplanlegging.